دريافت كد قالب

كد قالب شماره 54-بلاگ اسكاي
ابتدا وارد مديريت وبلاگ خود شويد،بعد به قسمت ويرايش قالب رفته و كد هاي قالب را حذف كنيد
بعد کد قالب مورد نظر خود را
Copy
کرده و در قسمت ویرایش قالبتان
Paste
كنيد و سپس ثبت و بازسازي وبلاگ را بزنيد.